marmaraotizm

Veli Giriş Sistemi (VBS)

Otizmli bir birey henüz kesfedilmemis bir hazinedir. Biz bu hazinevikeşfedebilmek için tüm kalbimizle, fiziksel ve zihinsel gücümüz ile kendimizi adamaya hazırız.

Yaşam Koçluğu Nedir?

Yaşam koçluğu; bireylerin kişisel hedeflerini belirleme ve eldeetmelerini yardımcı olma sürecidir. Her birey için hazırlanmış bire birbütünselleştirilmiş eğitim programıdır. Eğitim programlarında ki amacımızbireylerin; bilişsel beceriler,temel spor beceriler, özel spor beceriler, hareketaeğitimi, oyun ve drama gibi gelişim alanlarını birleştirerek bütünsel birprogram haline getirmek ve belirlenen hedeflerde bağımsızlıgaulaşmak amaçlanmaktadır.